Cách xử lý mã lỗi SE006 - Đơn vị không thuộc I-VAN hiện tại khi nộp tờ khai BHXH theo Hồ sơ Quyết định 595

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Liên hệ

09.6263.8668
0962720000

Bạn cần biết

THÔNG BÁO!Tặng gói BHXH không giới hạn lao động cho khách hàng. Liên hệ 09.62.63.8668(chi tiết)