Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

Danh sách mã lỗi Bảo Hiểm Xã Hội trả về và hướng khắc phục

Khi gửi tờ khai cho bên BHXH, Doanh Nghiệp có thể gặp phải các mã lỗi trả về như: 
- L0001: Đơn vị đã đăng ký với I-VAN khác
- L0004: Đơn vị chưa đăng ký
- L0005: Đơn vị đã đăng ký
- L0007: 1. Hồ sơ phải có 2 chữ ký - 2. Phiếu giao nhận hồ sơ: Hồ sơ phải có 1 chữ ký
- L0009 : Sai mã phiếu giao nhận
- L0013: PGNHS: Thiếu thông tin: SoHS chưa được nhập
- L0011: Tờ khai {A} không hợp lệ: Số sheet trong file {A} là: x. Tờ khai {A} chỉ được có 1 sheet
- L0014: Tờ khai {A} không hợp lệ: Số sheet trong file {A} là: x. Tờ khai {A} chỉ được có 1 sheet
- S0008: Thiếu thông tin: NgayLap không đúng định dạng
Bảng dưới đây liệt kê chi tiết các mã lỗi và cách khắc phục cụ thể:

 Lỗi L0005: Đơn vị đã đăng ký


Mã lỗi
Nội dung lỗi
Nguyên nhân
Khắc phục
L0001
Đơn vị đã đăng ký với I-VAN khác
Đã đăng ký dịch vụ ở iVAN khác
-     Đăng ký ngừng tại BHXH VN: đăng nhập hệ thống http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn--> Tài khoản--> Ngừng dịch vụ (Nếu KH báo không nhớ tài khoản thì vào phần Quên mật khẩu để lấy lại tài khoản. Nếu ko nhớ thông tin để lấy mật khẩu đăng nhập vào trang gddt thì gọi điện lên hotline 1900.55.55.64 của BHXH VN để được trợ giúp lấy mật khẩu vào cổng thông tin gddt)
-     Đăng ký ngừng tại vBHXH: Đăng nhập phần mềm vBHXH --> Giao dịch --> Ngừng dịch vụ --> Email xác nhận thành công
-     Đăng ký lại dịch vụ vBHXH: Đăng nhập phần mềm vBHXH --> Giao dịch --> Đăng ký giao dịch BHXH --> Chọn CTS--> Đăng ký --> Email xác nhận thành công
- Thực hiện kê khai và gửi tờ khai đi bình thường
L0004
Đơn vị chưa đăng ký
Do đơn vị chưa đăng ký dịch vụ trên vBHXH.
1. Đăng nhập vào vBHXH--> chọn menu "Giao dịch"--> chọn "Đăng ký dịch vụ"
2. Chọn chứng thư số đúng--> nhấn "Đăng ký" để gửi thông tin sang BHXH VN--> check mail của BHXH VN trả về
L0005
Đơn vị đã đăng ký
Do đơn vị đã đăng ký dịch vụ trên iVAN khác
-     Đăng ký ngừng tại BHXH VN: đăng nhập hệ thống http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn--> Tài khoản--> Ngừng dịch vụ (Nếu KH báo không nhớ tài khoản thì vào phần Quên mật khẩu để lấy lại tài khoản. Nếu ko nhớ thông tin để lấy mật khẩu đăng nhập vào trang gddt thì gọi điện lên hotline 1900.55.55.64 của BHXH VN để được trợ giúp lấy mật khẩu vào cổng thông tin gddt)
-     Đăng ký ngừng tại vBHXH: Đăng nhập phần mềm vBHXH --> Giao dịch --> Ngừng dịch vụ --> Email xác nhận thành công
-     Đăng ký lại dịch vụ vBHXH: Đăng nhập phần mềm vBHXH --> Giao dịch --> Đăng ký giao dịch BHXH --> Chọn CTS--> Đăng ký --> Email xác nhận thành công
L0007
1. Hồ sơ phải có 2 chữ ký
2. Phiếu giao nhận hồ sơ: Hồ sơ phải có 1 chữ ký
Máy tính khách hàng chưa nhận driver usb token
Gỡ token ra và cài lại--> restart lại máy tính--> sau đó thực hiện ký số và gửi lại hồ sơ
L0009
Sai mã phiếu giao nhận
Kê khai thủ tục cũ
Kê khai lại tờ khai theo quyết định 959:
1. Vào menu "Quyết định 959"--> chọn thủ tục muốn kê khai để kê khai--> ghi lại thông tin thành công.
2. Vào menu "Giao dịch"--> xuất tờ khai--> chọn thủ tục vừa kê khai để kết xuất--> sau đó ký số và gửi lại tờ khai--> check mail BHXH VN gửi về.
L0013
PGNHS: Thiếu thông tin: SoHS chưa được nhập

Thực hiện ký số và gửi lại hồ sơ
L0011
Tờ khai {A} không hợp lệ: Số sheet trong file {A} là: x. Tờ khai {A} chỉ được có 1 sheet
Do hệ thống BHXH VN mới nâng cấp. yêu cầu chỉ được phép gửi 1 sheet của 1 tờ khai sang bên BHXH
1.      Update phần mềm của máy KH lên phiên bản mới nhấtUpdate lên phiên bản mới nhất
2.      Thực hiện lưu lại thông tin tờ khaià sau đó ký số và gửi lại là được
L0014
Lỗi trùng số hồ sơ
hệ thống BHXH phản hồi chậm
1.      Thực hiện ký số và gửi lại hồ sơ
2.      Nếu thực hiện ký số và gửi lại vẫn báo lỗi như cũ thì đề nghị KH đến tối muộn hãy ký số và gửi lại hồ sơ, vì lúc đó không có đơn vị nào gửi hồ sơ đi thì khách hàng sẽ gửi dc.
S0008
Thiếu thông tin: NgayLap không đúng định dạng
Lỗi định dạng ngày tháng ở máy tính khách hàng
Kiểm tra lại ngày giờ hệ thống đã đúng định dạng dd/mm/? à Nếu chưa chuyển lại cho đúng à Tắt phần mềm chạy lại à Thực hiện ký số và gửi lại hồ sơ sang BHXH


Liên hệ hỗ trợ:

Nguyễn Luyến
ĐT: 0988.86.1619
Ms Mai
ĐT: 0962.268.862
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status