Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MÃ SỐ BHXH

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MÃ SỐ BHXH


            1. Đối với đối tượng tham gia tăng mới
            1.1. Người lao động
            - Tra cứu thông tin cá nhân và hộ gia đình trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx)
            - Trường hợp đã có Mã số BHXH:
            + Trường hợp tra cứu được mã số BHXH trên dữ liệu hộ gia đình đầy đủ, chính xác với hồ sơ, cung cấp Mã số BHXH vừa tra cứu được (nếu có) cho đơn vị.
            + Trường hợp tra cứu được mã số BHXH trên dữ liệu hộ gia đình nhưng thông tin sai lệch với hồ sơ hoặc thiếu thông tin, lập Mẫu TK1-TS để điều chỉnh, bổ sung thông tin.
            + Trường hợp tra cứu thấy thông tin trên dữ liệu hộ gia đình nhưng số sổ BHXH khác với mã số BHXH: người lao động lập Mẫu TK1-TS trong đó kê khai mã số BHXH vào Mục 09 (Mã số BHXH) và kê khai số sổ BHXH vào Mục 14 (Nội dung thay đổi, yêu cầu).
            - Trường hợp chưa có Mã số BHXH:
            + Trường hợp có số sổ BHXH: người lao động lập Mẫu TK1-TS kèm theo “Phụ lục: Thành viên hộ gia đình”, trong đó kê khai số số BHXH vào Mục 09 (Mã số BHXH).
            + Trường hợp người lao động chưa có số sổ BHXH: đơn vị hướng dẫn người lao động lập Mẫu TK1-TS kèm theo “Phụ lục: Thành viên hộ gia đình”.
            1.2. Đơn vị quản lý đối tượng
            Bước 1: Căn cứ hồ sơ của người lao động, đơn vị thực hiện tra cứu trên link: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx  => để tra cứu Mã số BHXH.
- Trường hợp tra cứu được Mã số BHXH trên dữ liệu hộ gia đình đầy đủ, chính xác với hồ sơ, đơn vị lập D02-TS báo tăng lao động theo quy định mà không phải lập mẫu TK1-TS.
- Trường hợp tra cứu được Mã số BHXH trên dữ liệu hộ gia đình nhưng thông tin không đầy đủ, chính xác với hồ sơ, đơn vị lập D02-TS báo tăng và hướng dẫn người lao động lập Mẫu TK1-TS.
- Trường hợp không tìm thấy dữ liệu trên hộ gia đình, đơn vị lập D02-TS báo tăng và hướng dẫn người lao động lập mẫu TK1-TS kèm theo “Phụ lục: Thành viên hộ gia đình”; kê khai số sổ BHXH (nếu có) vào Mục 09, phần II, Mẫu TK1-TS.
            Bước 2: Đơn vị sử dụng phần mềm kê khai BHXH của các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN (đơn vị I-VAN) cập nhật dữ liệu, cụ thể:
            - Trường hợp đã có Mã số BHXH, thông tin chính xác, lập danh sách D02-TS, không lập phụ lục TK1-TS.
            - Trường hợp đã có Mã số BHXH, nhưng thông tin chưa chính xác, lập danh sách D02-TS, và TK1-TS.
            - Trường hợp chưa có mã số BHXH, lập mẫu TK1-TS kèm theo “Phụ lục: Thành viên hộ gia đình”.
            Bước 3: Lập hồ sơ báo tăng lao động, ký số điện tử, gửi hồ sơ điện tử theo quy định hiện hành về giao dịch điện tử.
            Lưu ý: Trường hợp đơn vị chưa thực hiện GDĐT, đơn vị phối hợp với chuyên quản thu để nhận File mẫu, khi nộp hồ sơ, gửi kèm File dữ liệu để cập nhật và phần mềm quản lý.

            2. Hoàn thiện Mã số BHXH cho người đang tham gia BHXH, BHYT.
            - Đơn vị sử dụng lao động nhận Danh sách người tham gia bổ sung thông tin để cấp Mã số BHXH (Mẫu MS1) từ cơ quan BHXH.
            - Truy cập vào địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx  => để tra cứu thông tin trên dữ liệu hô gia đình.
            - Trường hợp tìm thấy thông tin người tham gia: đơn vị bổ sung Mã số BHXH và các tiêu thức bắt buộc vào Mẫu MS1.
            - Trường hợp không tìm thấy thông tin người tham gia: đơn vị hướng dẫn người lao động lập mẫu TK1-TS kèm theo “Phụ lục: Thành viên hộ gia đình”.
            - Đơn vị hướng dẫn người lao động rà soát tập trung vào một số tiêu chí quan trọng: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính, Địa chỉ Khai sinh và địa chỉ thường trú.
            Bước 3: Tổng hợp danh sách MS1 đã rà soát và Mẫu TK1-TS kèm theo “Phụ lục: Thành viên hộ gia đình” gửi về cơ quan BHXH để thực hiện điều chỉnh.
            

- Tk1-TS, phụ lục kèm theo hướng dẫn
- D01-TS kèm teo hướng dẫn

- D02-TS kèm theo hướng dẫn


Liên hệ hỗ trợ:

Nguyễn Luyến
ĐT: 0988.86.1619

Ms Mai
ĐT: 0962.268.862
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status