Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN TRỢ CẤP, CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT


Câu hỏi:
Mẹ tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian còn công tác tại Công ty môi trường đô thị Hải Phòng,đến tháng 1 năm 2010 mẹ tôi nhận được quyết định về hưu khi đó me tôi đã có 26 năm 6 tháng đóng BHXH bắt buộc,sau đó mẹ tôi con mua thêm bảo hiểm y tế đến ngay 25 tháng 9 năm 2016 mẹ tôi qua đời.Vậy cho hỏi diều kiện để gia đình tôi được hưởng chế độ tử tuất ra sao và mức hưởng chế độ của gia đình tôi được tính như thế nào.Mong được tư vấn.
Nội dung câu trả lời:
            Tháng 01/2010 mẹ ông được nhận quyết định về hưu và đến ngày 25/09/2016 mẹ ông qua đời, như vậy mẹ ông là người hưởng trợ cấp hưu trí hàng tháng. Theo quy định tại Mục 5 Luật BHXH số 58/2014/QH13 về chế độ tử tuất, gia đình ông được hưởng chế độ như sau:
            - Trợ cấp mai táng phí được thực hiện theo quy định tại Điều 66 của Luật BHXH số 58/2014/QH13: bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chết.
            - Nếu gia đình có thân nhân đủ điều kiện quy định theo Điều 67 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, mức hưởng bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở; số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người.
            - Nếu gia đình không có thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất hằng tháng thì gia đình hưởng chế độ tuất một lần. Mức hưởng quy định theo Điều 70 Luật BHXH số 58/2014/QH13: người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương đang hưởng./.
Trân trọng!
Người trả lời: Phòng Chế độ BHXH
Câu hỏi:
Mẹ tôi có 18 năm 2 tháng tham gia BHXH bắt buộc và 1 năm 10 tháng tham gia BHXH tự nguyện. Nay bà đã mất, vậy chế độ tử tuất của bà được tính như thế nào? (Văn Giang, Nam - 36 tuổi)
Nội dung câu trả lời:
Luật BHXH quy định, người có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì trợ cấp tuất hàng tháng được tính theo chính sách BHXH bắt buộc; Có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên thì trợ cấp mai táng được thực hiện theo chính sách BHXH bắt buộc.
Xét theo 2 điều kiện trên, gia đình bạn có thể nhận được trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất 1 lần hoặc hàng tháng.
Câu hỏi:
Tôi và chồng bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, chồng tôi không may qua đời. Chồng tôi đã đóng bhxh được hai năm tôi muốn hỏi chế độ mà chồng tôi được hưởng.
Nội dung câu trả lời:
            Chồng bà đã đóng BHXH được hai năm và chết do tai nạn giao thông, như vậy chồng bà thuộc đối tượng đang đóng BHXH. Vì chồng bà bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, nên có 2 trường hợp như sau:
Trường hợp tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động:
            Theo quy định tại Mục 3 Luật BHXH số 58/2014/QH13 về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gia đình bà được hưởng chế độ như sau:
            - Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật BHXH số 58/2014/QH13: được tính bằng 36 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chết.
            - Trợ cấp mai táng phí được thực hiện theo quy định tại Điều 66 của Luật BHXH số 58/2014/QH13: bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chết.
            - Nếu gia đình có thân nhân đủ điều kiện quy định theo Điều 67 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, mức hưởng bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở; số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người.
            - Nếu gia đình không có thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất hằng tháng thì gia đình hưởng chế độ tuất một lần. Mức hưởng quy định theo Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH số 58/2014/QH13: được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội.
Trường hợp tai nạn giao thông không được coi là tai nạn lao động:
            Theo quy định tại Mục 5 Luật BHXH số 58/2014/QH13 về chế độ tử tuất, gia đình bà được hưởng chế độ như sau:
            - Trợ cấp mai táng phí được thực hiện theo quy định tại Điều 66 của Luật BHXH số 58/2014/QH13: bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chết.
            - Gia đình được hưởng chế độ tuất một lần, mức hưởng quy định theo Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH số 58/2014/QH13: được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội./.
Trân trọng!
Người trả lời: Phòng Chế độ BHXH
Câu hỏi:
Anh của ông Đỗ Văn Tự (tỉnh Thanh Hóa) là bệnh binh, tỷ lệ mất sức lao động khi xuất ngũ là 51% và định kỳ 2 năm/lần được Hội đồng giám định y khoa nơi cư trú khám lại. Lần giám định gần nhất trước khi anh của ông Tự chết thì tỷ lệ mất sức lao động là 61%.
Nay, chị của ông Tự đủ 55 tuổi, khi chị của ông làm hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ theo quy định thì được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Bỉm Sơn trả lời, trường hợp anh của ông chỉ được tính tỷ lệ mất sức lao động là 51% theo tỷ lệ mất sức khi xuất ngũ. Ông Tự hỏi, như vậy có đúng không?
Nội dung câu trả lời:
Theo quy định, các biên bản giám định là căn cứ để xem xét, tiếp tục giải quyết chế độ bệnh binh, không phải là căn cứ để xem xét điều chỉnh nâng mức trợ cấp và giải quyết chế độ trợ cấp tuất đối với thân nhân bệnh binh.
Vì vậy trường hợp của chị ông Tự không thuộc diện áp dụng chế độ tiền tuất đối với thân nhân bệnh binh.
Câu hỏi:
Tôi hưởng lương hưu theo BHXH, vợ tôi chỉ làm nội trợ ở nhà không có hưởng lương hưu theo BHXH, khi tôi mất thì vợ tôi có được hưởng chế độ trợ cấp gì không? (Vũ Văn Đức, Nam - 81 tuổi)
Nội dung câu trả lời:
Trường hợp người đang hưởng lương hưu chết, nếu thân nhân gồm có con dưới 15 tuổi, hoặc con từ 15 đến dưới 18 tuổi còn đi học; vợ hoặc chồng, cha mẹ ruột hoặc cha mẹ vợ/chồng hết tuổi lao động (đủ 60 đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ), có thu nhập dưới mức lương cơ sở (1.150.000 đồng) thì sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Tối đa được hưởng 4 định suất (4 người). Trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như trên thì sẽ được hưởng trợ cấp tuất 1 lần.
Câu hỏi:
Bố tôi hơn 60 tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đang hưởng lương hưu . Tuy nhiên ông mới nhận lương hưu được 4 tháng thì bố tôi tai nạn qua đời. Vậy gia đình tôi có thể nhận trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất không? Tôi có thể nhận mai táng phí là bao nhiêu? (Mai Lan, Nữ - 35 tuổi)
Nội dung câu trả lời:
Theo quy định của Luật BHXH, người đang hưởng lương hưu bị tử vong thì thân nhân sẽ nhận được trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người này chết. Nếu mức lương cơ sở khi bố bạn qua đời là 1.150.000 đồng/tháng thì gia đình có thể nhận được khoản mai táng phí là 11.500.000 đồng theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, gia đình còn đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất 1 lần. Luật BHXH quy định : Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. Bố bạn mất khi đã nhận 4 tháng lương hưu, như vậy, gia đình sẽ nhận trợ cấp tuất 1 lần bằng 47 tháng lương hưu mà ông đã nhận trước đó.
Câu hỏi:
Thủ tục thanh toán tiền mai táng phí cho cán bộ nghỉ hưu được tính như thế nào? Thời hạn được nhận tiền bao lâu sau khi mất? Xin cảm ơn! (NguyễnThị Hoa, Nữ - 45 tuổi)
Nội dung câu trả lời:
Luật BHXH quy định hồ sơ hưởng chế độ tử tuất bao gồm: “a) Sổ bảo hiểm xã hội đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội;b) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết; ) Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định”. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Câu hỏi:
Chị tôi sinh con thứ hai được hơn một tháng thì đột ngột qua đời. Chị tôi đã tham gia bảo hiểm được 8 năm. Ngoài tiền thai sản và trợ cấp tiền tuất, các con chị tôi cùng người nuôi dưỡng các cháu có được hưởng trợ cấp không? Hiện tại chồng và bố mẹ chồng chị đang nuôi hai cháu. Bố mẹ chồng chị tôi đã hơn 65 tuổi, không có nghề nghiệp. (Vũ Thị Minh, Nữ - 28 tuổi)
Nội dung câu trả lời:

Theo quy định của luật BHXH, để thân nhân nhận tiền tuất hàng tháng, người không may tử vong phải tham gia BHXH đủ 15 năm nhưng chưa hưởng BHXH một lần. Như vậy, trường hợp của chị bạn, thân nhân không được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chỉ được trợ cấp tiền tuất một lần, tiền thai sản và tiền trợ cấp mai táng phí.

Liên hệ hỗ trợ:

Nguyễn Luyến
ĐT: 0988.86.1619
Ms Mai
ĐT: 0962.268.862
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status