Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT


1. Đối tượng hưởng trợ cấp mai táng:
- Người đang tham gia hoặc đang bảo lưu mà đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên;
- Người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng đã nghỉ việc.
- Người chết do TNLĐ, BNN hoặc chết trong thời gian điều trị TNLĐ, BNN
*  Những trường hợp nêu trên bị Toà án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng.
2. Mức hưởng:
Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở (hiện nay là 12.100.000 đồng)
Ngoài ra thân nhân được xét hưởng tuất hàng tháng hoặc tuất 1 lần.
3. Chế độ tuất hàng tháng:                            
3.1 Điều kiện:
a. Đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng trợ cấp BHXH 1 lần;
b. Đang hưởng lương hưu; MSLĐ hàng tháng
c. Chết do TNLĐ, BNN (kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu);
d. Đang hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
3.2 Đối tượng xét hưởng:
+ Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) từ 81% trở lên; con sinh ra sau khi người bố chết mà người vợ đang mang thai
+ Vợ (hoặc chồng), cha mẹ hai bên, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của Luật HNGĐ nếu từ đủ 60 tuổi đối với nam, từ đủ 55 tuổi đối với nữ.
Vợ (hoặc chồng), cha mẹ hai bên, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH có nghĩa vụ nuôi dưỡng dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên.
Thân nhân phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn lương cơ sở, không bao gồm khoản trợ cấp theo pháp luật ưu đãi người có công.
3.3. Thời điểm hưởng:
Từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp MSLĐ, TNLĐ, BNN chết.
3.4. Số lượng thân nhân xét hưởng:
01 người chết => không quá 04 thân nhân.
từ 02 người chết => hưởng 2 lần mức trợ cấp nêu trên.
4. Chế độ tuất 1 lần:
4.2 Đối tượng hưởng:
Thân nhân của người chết hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Trường hợp không có thân nhân theo quy định thì chia theo pháp luật thừa kế.
Thân nhân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng trừ con dưới 6 tuổi hoặc thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên nếu không muốn hưởng tuất hàng tháng thì chọn hưởng tuất 1 lần. Đối với trường hợp chọn hưởng tuất 1 lần thì tất cả các thân nhân hưởng tuất hàng tháng phải có biên bản họp thống nhất chọn hưởng tuất 1 lần.
4.3 Thời điểm hưởng:  Từ lúc cơ quan BHXH ra quyết định.
4.4. Mức hưởng:
Được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
Người đang đóng hoặc đang bảo lưu chết mà thời gian đóng BHXH có tháng lẻ từ 1 đến 6 tháng: ½ năm; từ 7 đến 11 tháng: 1 năm.
Ví dụ: Ông T bị ốm chết, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2005 đến 3/2017. Ông T có mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 5.000.000 đồng/tháng. Ông T có 8 năm 03 tháng đóng BHXH ở giai đoạn trước ngày 01/01/2014; có 3 năm 03 tháng đóng BHXH ở giai đoạn từ ngày 01/01/2014 trở đi.
Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của ông T được tính như sau (08 năm đóng trước năm 2014 và 3 năm 6 tháng đóng từ năm 2014 trở đi):
[(8 x 1,5) + (3,5 x 2)] x 5.000.000 đồng = 95.000.000 đồng.
Đối với người đang hưởng lương hưu: nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng tiếp theo, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu đang hưởng nhưng mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết.
Mức hưởng trợ cấp tuất 1 lần đối với người đang hưởng lương hưu

=

48 x Lh – (t – 2) x 0.5 x Lh

Các câu hỏi liên quan đến chế độ tử tuất
Câu hỏi:
Tôi và chồng cô bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, chồng tôi không may qua đời. Chồng tôi đã đóng bhxh được hai năm tôi muốn hỏi chế độ mà chồng tôi được hưởng.
Nội dung câu trả lời:
            Chồng bà đã đóng BHXH được hai năm và chết do tai nạn giao thông, như vậy chồng bà thuộc đối tượng đang đóng BHXH. Vì chồng bà bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, nên có 2 trường hợp như sau:
Trường hợp tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động:
            Theo quy định tại Mục 3 Luật BHXH số 58/2014/QH13 về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gia đình bà được hưởng chế độ như sau:
            - Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật BHXH số 58/2014/QH13: được tính bằng 36 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chết.
            - Trợ cấp mai táng phí được thực hiện theo quy định tại Điều 66 của Luật BHXH số 58/2014/QH13: bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chết.
            - Nếu gia đình có thân nhân đủ điều kiện quy định theo Điều 67 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, mức hưởng bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở; số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người.
            - Nếu gia đình không có thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất hằng tháng thì gia đình hưởng chế độ tuất một lần. Mức hưởng quy định theo Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH số 58/2014/QH13: được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội.
Trường hợp tai nạn giao thông không được coi là tai nạn lao động:
            Theo quy định tại Mục 5 Luật BHXH số 58/2014/QH13 về chế độ tử tuất, gia đình bà được hưởng chế độ như sau:
            - Trợ cấp mai táng phí được thực hiện theo quy định tại Điều 66 của Luật BHXH số 58/2014/QH13: bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chết.
            - Gia đình được hưởng chế độ tuất một lần, mức hưởng quy định theo Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH số 58/2014/QH13: được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội./.
Trân trọng!
Người trả lời: Phòng Chế độ BHXH
Câu hỏi:
Mẹ tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian còn công tác tại Công ty môi trường đô thị Hải Phòng,đến tháng 1 năm 2010 mẹ tôi nhận được quyết định về hưu khi đó me tôi đã có 26 năm 6 tháng đóng BHXH bắt buộc,sau đó mẹ tôi con mua thêm bảo hiểm y tế đến ngay 25 tháng 9 năm 2016 mẹ tôi qua đời.Vậy cho hỏi diều kiện để gia đình tôi được hưởng chế độ tử tuất ra sao và mức hưởng chế độ của gia đình tôi được tính như thế nào.Mong được tư vấn
Nội dung câu trả lời:
            Tháng 01/2010 mẹ ông được nhận quyết định về hưu và đến ngày 25/09/2016 mẹ ông qua đời, như vậy mẹ ông là người hưởng trợ cấp hưu trí hàng tháng. Theo quy định tại Mục 5 Luật BHXH số 58/2014/QH13 về chế độ tử tuất, gia đình ông được hưởng chế độ như sau:
            - Trợ cấp mai táng phí được thực hiện theo quy định tại Điều 66 của Luật BHXH số 58/2014/QH13: bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chết.
            - Nếu gia đình có thân nhân đủ điều kiện quy định theo Điều 67 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, mức hưởng bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở; số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người.
            - Nếu gia đình không có thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất hằng tháng thì gia đình hưởng chế độ tuất một lần. Mức hưởng quy định theo Điều 70 Luật BHXH số 58/2014/QH13: người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương đang hưởng./.
Trân trọng!
Người trả lời: Phòng Chế độ BHXHx

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status